ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЗАНЯТИЯТА В КЛУБ „ХВЪРЧИЛО“

  • ЗАНЯТИЯТА СА ГРУПОВИ И ГРУПОВО-ИНДИВИДУАЛНИ, ВОДЕНИ ОТ ОБУЧИТЕЛИ, ПСИХОЛОГ И С УЧАСТИЕТО НА МЛАДЕЖИ-ДОБРОВОЛЦИ
  • ЗАНЯТИЯТА СЕ ПРОВЕЖДАТ ПО МЕТОДИТЕ НА НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ИНТЕРЕСНИ ЗАНИМАНИЯ, ПО МЕТОДА „УЧЕНЕ ЧРЕЗ ПРАВЕНЕ“ И „УЧЕНЕ ЧРЕЗ ПРЕЖИВЯВАНЕ“; УЧИМ ЧРЕЗ ЗАБАВЛЕНИЕ
  • ЗАНЯТИЯТА СА РАЗРАБОТЕНИ С ЦЕЛ РАЗВИВАНЕ У МЛАДЕЖИТЕ НА УМЕНИЯ ЗА САМОСТОЯТЕЛНОСТ, ПОДОБРЯВАНЕ НА КОМУНИКАЦИЯТА С ОКОЛНИТЕ (особено връстници) И УМЕНИЯТА ЗА ТРУД; СЕБЕПОЗНАНИЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА АДЕКВАТНА СЕБЕОЦЕНКА И ОЦЕНКА НА РАЗЛИЧНИ ЖИТЕЙСКИ СИТУАЦИИ
  • ЗАНЯТИЯТА СЕ ПРОВЕЖДАТ В НЯКОЛКО ПРОСТРАНСТВА – 2 зали с кухненски кът на ул. ген.Радко Димитриев 7А, но в някои дни сме в различни други места: стая и двор над стадион „Локомотив“, Младежки дом, оранжерия, в Морската градина, спортна зала и др.
  • ЗАНЯТИЯТА СЕ ПРОВЕЖДАТ В ДЕЛНИЧНИ И СЪБОТНИ ДНИ – всеки младеж се включва според свободното си време и потребностите си
  • ЗАНЯТИЯТА СЕ ЗАПЛАЩАТ – 5.00-10.00 лв. на занятие с продължителност 2 часа (вие избирате дали ще участвате в 4, 8 или 12  занятия месечно)

 

За информация:
Диана Настева 0878/183875                                     https://www.facebook.com/KlubHvarchilo

Наталия Бонева 0878/630118