Клуб „Хвърчило“ е единствен по рода си във Варна, създаден въз основа на нуждите на младежите с увреждания и ментални затруднения от място, в което да се обучават, работят и социализират.

В тренинг център „Клуб Хвърчило“ младежи на възраст над 14 години се обучават в три основни направления:
>развиват умения за самостоятелен живот – за да бъдат независими в ежедневието си
>умения за труд
>умения за общуване.
Занятията са групови и индивидуални, изцяло практически.
Младежите посещават Клуба 1-2-3 пъти седмично, съобразно изготвена програма и график, като участват в разнообразни дейности – грижа за дома и градината, грижа за растения, занятия с компютър, разходки, спортни игри, забавления, тренинги за себеопознаване и формиране на адекватна оценка на различни житейски ситуации и др.

Екипът включва обучители, психолози, социални работници, педагози, както и много младежи-доброволци.

ОТ 2018 Г. СФОРМИРАМЕ ГРУПИ В РАЗЛИЧНИ ВЪЗРАСТИ:

> МЛАДЕЖИ 15-25 г.
> МЛАДЕЖИ 30-35 г.

Новият ни летен график:

×Разгледайте нашата Фейсбук-страница: www.facebook.com/KlubHvarchilo

 

Често родителите на деца с аутизъм, хиперактивност, изоставане в развитието или други затруднения без да искат се фокусират върху част от житейските аспекти на своето дете като пропускат други.

Често година след година акцентират детето им да се справя с учебния материал в училище, а уменията му да прави самостоятелно ежедневните дейности у дома изостават. Така младежите завършват училище, но продължават да бъдат зависими от своите родители/семейство.

Клуб „Хвърчило“ помага за преодоляване на тази зависимост и постигане на самостоятелност. В процеса обучаваме не само младежите, но и техните семейства.