Сдружението създава работа за млади хора с увреждания/затруднения в собствено социално предприятие. Според възможностите си младежите изпълняват дейности в областта на „Озеленяване и градинарство“ и „Помощни дейности в офиси и търговски обекти“. Дейността на Социалното предприятие се организира от екип икономисти с различен опит – продажби, маркетинг, управление. По време на изпълнение на трудовите задачи, младежите се координират и мотивират от трудови асистенти и психолог.  Преди да бъдат включени в работен процес, младежите се обучават в Клуб „Хвърчило“ (тренинг център).

Виж Специалното ни предложение подробно!

 

specialoffer-site-s 21

a2 20-ss