Стани доброволец в Сдружение „Няма невъзможни неща“!

    • ×

    • Помогни на екипа на Клуб „Хвърчило“ в организиране и провеждане на занятия за младежи със затруднения – чрез своя опит, познания, добронамереност. Подходящо за доброволци на възраст 14-30 години.