wp_20161113_15_21_41_pro-sОт Октомври в социалното ни предприятие работят двама служители за дейност „Спомагателни дейност за бизнеса“. Двамата работници са с ТЕЛК и са назначени по програма на Агенция по заетостта.

По подобни програми, в партньорство с Бюро по труда – Варна, сме осигурявали подкрепена заетост:
2014 г. – осигурена е 6-месечна заетост на 2 лица с увреждане;
2013 г. – осигурена е 6-месечна заетост на 3 лица с увреждане;
2012 г. – осигурена е 6-месечна заетост на 2 лица до 29 години за стажуване

20-ss