Актуални проекти:

  • „Активно включване“
  • Младежка инициатива „Аз съм Варненец“
  • Младежки обмен по програма Еразъм+

 

Сдружението реализира различни социални и младежки проекти – за развитие на Клуб „Хвърчило“, Социалното предприятие, доброволчеството и различни младежки инициативи.