logo-72x72Сдружение “Няма невъзможни неща” е регистрирано през 2010 г. във Варна като организация с нестопанска цел в обществена полза за подкрепа на лица в неравностойно положение и техните семейства. Първоначално организацията е с наименование Сдружение „Радост“, от 2015 г. бе обновен членският състав и името бе сменено.

 

Дейности

 • социална и образователна подкрепа на деца и младежи със затруднения и увреждания и техните семейства (Център за интеграция и трудова реализация за младежи, Консултативен център, обучения на асистенти и родители и др.)
 • осигуряване на работа за младежи с ментални затруднения и увреждания – Социално предприятие “Равен старт”
 • активно участие в изготвянето и развитието на местните и национални политики за социални услуги и интегрирано образование
 • благотворителност
 • промяна на обществените нагласи към хората с увреждания
 • дейности за развитие на младежи

Сдружението е регистриран доставчик на социални услуги към Агенция за социално подпомагане – притежава лицензи за:

 • Център за социална рехабилитация и интеграция
 • Бюро за социални услуги
 • Социален асистент
 • Домашен помощник
 • Мобилен център за работа с деца

Сдружението е регистриран доставчик на социални услуги за деца – удостоверение от ДАЗД

 • Мобилен център за работа с деца 

 

Управление
Членове на Управителния съвет:   Петранка Петрова и Ивелина Митева
Председател  на УС: Диана Настева

 

Сдружението е член на Национална мрежа на децатаФорум социални предприятия в България, НАСО (Национален алианс за социална отговорност). Сдружението е един от учредителите на Сдружение „Варна – Европейска младежка столица 2017“

Сдружението финансира своите социални дейности чрез: проекти и програми, дарения, стопанска дейност.

 

Отчет за 2016 г. – технически (ot4et za 2016) и  финансов (Balans ; 2016_NSC_OPRNSD ; OPR.stopanska)

Отчет за 2015 г. – технически (ot4et za 2015) и финансов (2015_NSC_Balance ; 2015_NSC_OPRNSD ; 2015_NSC_OPR)

Отчет за 2014 г. – технически (ot4et za 2014) и финансов (2014 Balans ; 2014 OPR Nestop ; 2014 OPR)